A2013-50

ÅSNEN-TROLLING 2013, frisch geräuchert.

…und nachher. Hecht, Barsch und Zander frisch geräuchert und warm auf den Tisch, echt lecker.

ÅSNEN-TROLLING 2013